Държавен вестник, бр. 22 от 15.III

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 9 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "химик-технолог"
 
Наредба № 8 от 8 февруари 2019 г.за придобиване на квалификация по професията "екскурзовод"
 
Указ № 43 от 07.03.2019 г. за награждаване на владимир пантелеев зарев с орден "стара планина" първа степен
 
Указ № 45 от 07.03.2019 г. за обнародване на закона за преброяване на земеделските стопанства в република България през 2020 г.
 
Указ № 46 от 07.03.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за преглед на многостепенното управление между министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България и организацията за икономическо сътрудничество и развитие
 
Закон за преброяване на земеделските стопанства в република България през 2020 г.
 
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 
Закон за ратифициране на споразумението за преглед на многостепенното управление между министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България и организацията за икономическо сътрудничество и развитие
 

Отменени актове

Наредба № 7 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "екскурзовод"
 
Наредба № 90 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "химик-технолог"