Държавен вестник, бр. 42 от 26.V

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Указ № 126 от 18.05.2017 г. за назначаване на веселин благоев делчев - извънреден и пълномощен посланик на република България във федерална република нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република бенин със седалище в абуджа, федерална република нигерия
 
Решение № 249 от 11 май 2017 г. за изменение и допълнение на технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 98 от 2007 г.)
 
Определение от 15 февруари 2017 г. по административно дело № 979 от 2017 г. (обн. - дв, бр. 42 от 2017 г.)
 

Променени актове

Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ортопедия и травматология"
 
Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях (загл. изм. - дв, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)