Проект на НХА ще е българското визуално решение в сградите на Съвета на Европейския съюз

08.01.2018 / 11:39 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Проектът с отправна точка кирилицата беше избран след конкурс.

 

Проект на НХА ще е българското визуално решение в сградите на Съвета на Европейския съюзПроектът „Abecedarium Bulgaricum“ на екип от Националната художествена академия (НХА) ще е българското визуално решение в две от сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел - Justus Lipsius и Europa Building. По традиция всяка държава, която поема на ротационен принцип Председателството на Съвета на ЕС, осъществява арт инсталации и дизайн в сградите.

 

Проектът е с ръководител доц. д-р Венелин Шурелов и беше избран след конкурс. Основните участници са студенти и преподаватели от Магистърска програма “Дигитални изкуства”, НХА, но включва и някои от най-успешните студиа, работещи в областта на дизайна и архитектурата.

 

Предложената концепция в най-пълна степен отговаря на изискванията, заложени в техническото задание, казват от министерството на културата. Тя е оригинална, с изявен авторски почерк и съвременно звучене. Представено е виждане за всички помещения, които ще бъдат обект на дизайн и арт инсталации. Впечатляваща е симбиозата на традиционните форми на културна идентичност със съвременни аудио-визуални техники.

 

Обявиха конкурс за декорация в сградите на Съвета на Европейския съюз

 

Обявиха конкурс за декорация в сградите на Съвета на Европейския съюз

 

Съобразно общата концепция за реализиране на различните културни прояви, които съпътстват Българското председателство, Министерството на културата възприе виждането, че цялостната концепция за изработването на арт инсталации и декорации следва да се изработи от студенти и техните преподаватели. По този начин се залага на съвременни художествени практики, както и препредаване на традицията през погледа на младото поколение. Конкурсната процедура за подаване на проектни предложения протече в периода от края на м. август до началото на м. октомври т.г. и бе проведена на два пъти, тъй като по времето на първия етап назначената специална комисия по оценка не одобри нито едно от подадените две проектни предложения. На втория етап бяха подадени три предложения.

 

Средновековните западноевропейски книжовници са наричали старата славянска писменост „Abecedarium Bulgaricum". Понятието е отправна точка за целия проект и насочва вниманието към българския произход на кирилицата. “Абецедария” е имал множество функции, като е служил за различни практически упражнения.

 

Функционалният режим на разположената в атриума на сграда Justus Lipsius инсталация е именно такъв - комбинация между образност, познание и игра. Яркият визуален ход в нейния автоматичен режим и при интеракция, възможността за ново, допълнително познание спрямо кирилицата, интерпретацията на старобългарския акростих, потенциалът за въвличане в различни игрови ситуации, поставят инсталацията в активни и витални отношения със средата и хората.

 

В пространството на атриума са поставени 30 кутии от полупрозрачен полиамид, всяка от които репрезентира визуално и звуково по една буква от азбуката. Специален сензор реагира при сядане, активира осветлението и звука и участникът чува “гласа” на буквите. В останалото време автоматично, на случаен принцип кутиите се активират, като с това образуват една динамична светлинна инсталация. В изработката на интерактивната електроника важен принос имат Симеон Янчев и неговите специалисти от “Роботев”, фонограмата като магическа акрофония композира Иван Шопов с гласовете на триото “Авигеа”, а съвременният шрифт е авторска разработка на д-р Светлин Балездров.

 

Проект на НХА ще е българското визуално решение в сградите на Съвета на Европейския съюз

 

Проект на НХА ще е българското визуално решение в сградите на Съвета на Европейския съюз

 

Останалата част от експозицията е разположена на различни локации в двете сгради на Съвета на Европейския съюз. Един от модулите е серия от принтове на студенти и преподаватели от НХА, обединени в темата “Културно наследство, културно ежедневие”. На специално изградена видео стена се показва широк спектър от екранни произведения. Многоканалната видео инсталация стартира с детайлното вглеждане в творчеството на Владимир Димитров – Майстора и “ре-анимира” образите, рисувани от художника.Видео арт програмата ще продължи с работи на студенти от НХА, специално подготвени за това пространство.

 

Проект на НХА ще е българското визуално решение в сградите на Съвета на Европейския съюз

 

Проект на НХА ще е българското визуално решение в сградите на Съвета на Европейския съюз

 

Проект на НХА ще е българското визуално решение в сградите на Съвета на Европейския съюз

 

Проект на НХА ще е българското визуално решение в сградите на Съвета на Европейския съюз

 

В областта на дигиталното прототипиране, важен партньор в проекта е “Смарт Фаб Лаб”, съвместна инициатива на Архитектурния факултет към УАСГ и сдружение “Трансформатори”. Стилният изглед на пространствата се дължи на архитектурен колектив DontDIY и собствената им марка мебели Almost.

 

Мебелите Almost са вече онлайн


 

   още от Новини
   още от Арт
   още от Любопитно