Отбелязваме Световния ден на тоалетната

17.11.2017 / 17:40 - CityBuildHOME.bg
  свежо  

Около 60% от населението на света (4,5 милиарда души) няма баня в дома си!

 

Отбелязваме Световния ден на тоалетнатаСветовният ден на тоалетната - 19 ноември, е обявен за международен ден от Организацията на обединените нации с цел запознаване на обществото с въпроса. Кампанията на ООН за повишаване на информираността тази година е с тема "The poo journey" (Пътят на „акито"). Фондация We Are Water, запозната с положението на милиони хора по света, алармира за съществуващия хигиенно-санитарен проблем.

 

Днес фактите са тревожни в световен мащаб:

 

  • 80% от отпадъчните води, генерирани от обществото, се връщат в екосистемата, без да бъдат третирани или повторно използвани.
  • 1,8 милиарда души използват източник на питейна вода, който не е защитен срещу заразяване с фекалии
  • Само 39% от световното население (2,9 милиарда души) използват безопаснa санитарно-канализационна услуга, т.е. фекалиите са безопасно елиминирани на място или третирани външно
  • Около 60% от населението на света (4,5 милиарда души) нямат баня в дома си или имат такава, която не отвежда безопасно екскретите
  • 869 милиона души по света нямат достъпна тоалетна и дефекират на открито.
  • Като се осигури ползването на незамърсена вода, добра хигиена или се подобри канализацията, могат да се предотврят приблизително 842 000 смъртни случая годишно.

 

Фондация We Are Water, в сътрудничество с различни НПО, работи за подобряване на санитарните съоръжения в страните, където това е проблем или тема-табу и разработва образователни планове за подобряване на хигиенните навици. В рамките на Световния ден на тоалетната Фондацията ще представи ново "Ръководство за строителството на тоалетни и кладенци", което включва всички необходими елементи за осигуряване на безопасно, отговорно и устойчиво изхвърляне на отпадъците.

 

Повече от 7 години фондация We Are Water участва в разработката на различни санитарни проекти в различни точки на света. Техническият екип на Roca направи възможно реализирането на това "Ръководство за строителството на тоалетни и кладенци". Целта е  да се предложат ефикасни, независими, устойчиви, с нисък разход на вода и евтини решения, които да подобрят живота на милиони хора.

 

Отбелязваме Световния ден на тоалетната

 

Отбелязваме Световния ден на тоалетната

 

Отбелязваме Световния ден на тоалетната

 

Отбелязваме Световния ден на тоалетната

 

Още от създаването си международната Фондация We Are Water значително увеличи дейността си и осъществи съвместни проекти в над 21 страни по света, съсредоточени основно в Южна Азия и Тропическа Африка, които обхващат 1,648 милиарда души без достъп до достойни санитарни условия. Повечето от проектите са активни и в момента. Тяхната цел е облекчаване на отрицателните последици от липсата на адекватни водни ресурси и до момента над 540 000 души са облагодетелствани.

 

Фондация We Are Water има две основни цели. Първата е да повишава осведомеността и да насърчава дебат сред обществеността и организациите за необходимостта от създаване на нова култура на водата, за да се постигне справедливо развитие и устойчивото управление на световните водни ресурси. Втората цел е да се извърши цял набор от действия, които да се противопоставят на негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Областите на дейността на фондацията включват участие в проекти за инфраструктура, образование, здравеопазване и научни изследвания, съсредоточени в най-нуждаещите се райони в света.


 

   още от Новини
   още от Любопитно